Bơm hỏa tiễn Franklin FT/FX/FC

Liên hệ

Bơm hỏa tiễn giếng khoan Franklin FT/FX/FC là dòng máy bơm công suất lớn có định mức lưu lượng như sau:

  • 8″: Từ 110 và 140 m³/h
  • 10″: 180, 190, 200 và 295 m³/h
  • 12″: 300 và 400 m³/h
  • 14″: 440 và 650 m³/h
  • 16″: 990 m³/h