Thiết bị bảo vệ máy bơm 3 pha SubMonitor

Giá: Liên hệ

Thiết bị bảo vệ máy bơm 3 pha SubMonitor là cải tiến mới nhất trong việc bảo vệ máy bơm 3 pha từ Franklin Electric. Sử dụng công nghệ tiên tiến, SubMonitor cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho cả máy bơm và động cơ.