Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy

Tủ điện điều khiển máy bơm chữa cháy có chức năng bảo vệ điện áp (mất pha, ngược pha, cân bằng pha). Điều khiển cụm 2 bơm điện khởi động Sao / Tam giác (Y-D) luôn phiên, tăng cường, 1 bơm bù áp khởi động trực tiếp và 1 bơm diesel dự phòng.